Thông tin

Philippe Auguste mở đường cho Paris


Philippe Auguste không còn hỗ trợ mùi sâu bệnh ở Paris trong những năm 1186. Mặt khác, nó để lại cho người dân chăm sóc tốt, cho các gian hàng ở các quận nghèo! Sau đó, ông xây những khu chợ đầu tiên ở Paris cũng như nhiều cửa hàng thịt để cung cấp thịt cho Paris, sau đó là cầu dẫn nước Saint Gervais để dẫn nước từ Romainville và Ménilmontant.


Video: Paris au Moyen Age en 3D à vol doiseau - Suivez les hirondelles (Tháng Giêng 2022).